Циганите, бъдещето и тъпотата на българите…

Изграждане на ценностна система…

Първо, трябва да се има предвид, че 95% от циганите живеят в незаконно построени къщи, вследствие на което никой не ги търси да плащат данъци. Не плащат и вода, продължават да крадат ток. Повече от половината цигани през живота си, никога не са работили. Не са малко и случаите когато се самонастаняват в общински жилища, без да плащат нищо. Циганите, които пък живеят в общински жилища, повечето също не плащат наем. В агенцията за строителен надзор работят над 1200 човека с нелоши заплати. Тяхно задължение е съгласно европейските изисквания, в незаконно построена сграда да не се допуска прекарване на ток, вода и канализация. Пътна полиция също не си върши работата, защото допуска свободно движение по общинските и държавните пътища цигански каруци, които в повечето случай се използват при кражби? Оттук идва и въпроса към органите на реда – полицията. Къде е тя при извършване на хиляди дребни кражби, които остават неразкрити заради мързела на мастните полицаи (главно в села) уповаващи се на – “за под 100лв. никой няма да го осъди” – които всъщност са рецидиви и буквално убиват възрастни хора населяващи българското село и прогонват млади хора, които все пак биха избрали живота в малко населено място.

Това носи със себе си и упадъка на тези населени места, заради липсата на достатъчно умствен капацитет (който необразовани хора няма как да притежават, независимо от етноса към който спадат) и в крайна сметка правилото “много сме, силни сме” води до победителя в еволюцията – по-силния оцелява – а, срещу природата не се спори…

Колко са?

Официално ромите са 890 хиляди, като само 5% от тях доживяват до пенсионна възраст.

Обаче…

Да се отговори на елементарния на пръв поглед въпрос колко точно са ромите в България е сложно. Проблемът е, че данните от различните източници се различават драстично. Най-общо източниците са три – официални данни, каквито са изследванията на Националниястатистически институт, неправителствените организации, занимаващи се с проблемите на малцинствата, и ромските политически партии. Според резултатите от последното преброяване на Националния статистически институт, проведено към 1 март 2001 г., като роми се определят 370 908 души от общо 7 928 901 души – 4.68%. За периода между последните две преброявания пък (от 1992 г. и 2001 г.) ромите са се увеличили с 18.1%, докато населението на страната като цяло е намаляло с 6.6%.

Къде е грешката?

Тези данни на държавната статистика обаче не отговарят на реалната демографска картина в страната. Според проучване на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет към официалните 370 хиляди роми задължително трябва да се добавят още приблизително 350 хиляди души, които околните възприемат като роми, но които отхвърлят тази идентификация и се самоопределят като друг етнос. Разминаването идва от методиката, по която Националният статистически институт набира данните си. Статистиците могат да причислят някого към ромската общност само ако той самият се определи като ром. Голяма част от циганите у нас обаче предпочитат да се наричат българи, турци или румънци, но не и роми.

Най-внушаващи до момента са изчисленията на лидера на „Евророма“ Цветелин Кънчев. Той твърди, че циганите в България са 1.252 млн., от които около 800 хиляди имат избирателни права. Малко по-скромен в сметката е председателят на най-новата ромска партия – Движение за равноправен обществен модел (ДРОМ), Илия Илиев. По думите му ромското население е около милион. Същата бройка назова и Александър Филипов, лидер на Националното движение за социална политика и депутат от НДСВ. Средно във всяка област на страната има около 35 хиляди роми, обясни Филипов. В Смолян според него нямало роми, но в Кърджали, въпреки че официалната статистика твърди, че няма, всъщност имало много. Най-много били в София, където са групирани в около десет гета. Илия Илиев също казва, че в Софияобласт циганите са най-много над 100 хил… Всъщност нито един от ромските политици не показва данните си за ромското население по места. Тъй като не могат да разчитат на официалната статистика, ромските формации сами провеждат преброяванията. Разбира се, те съчетават статистическата работа с предизборна кампания и реално онова, което търсят, е евентуалният резултат, който могат да вземат на парламентарния вот. Затова и цялото упражнение е покрито от такава тайнственост.

Още нямаме пълна и ясна картина. В момента ходим и броим по улици и махали. Това е бавна и тежка теренна работа

Оправда се Илия Илиев, който два месеца по-рано декламираше как циганите в Пловдив били 70 хиляди, в Пазарджик – 30 хиляди, във Варна – 25 хиляди.

Фондациите казват друго. Ромите у нас са около 800 хиляди, категоричен е Румян Сечков, изпълнителен директор на фондация С.Е.Г.А. Той не крие усмивката си, когато чува данните на ромските лидери. За него обаче те са несериозни.

Около 35% от тези 800 хиляди души се самоопределят като българи, друга една трета като турци

Обяснява Сечков и добавя, че на това се дължи и изкривяването на данните, с които работи Националният статистически институт. Обратно на твърденията за прогресивно нарастване на ромското население Сечков твърди, че само 5% от циганите достигат пенсионна възраст, а само 2% от пенсионерите са мъже.

Кой печели от играта с цифрите?

По принцип с демографските показатели на ромското население от години се спекулира с политически цели. Още по време на комунизма техният брой беше изкуствено понижаван, с което тогава се изтъкваха успехите на държавната десегрегационна политика (изразяваща се в съвместно съжителство на цигани и българи в многоетажни панелни блокове). Сега се наблюдава точно обратният процес – броят на ромите постоянно расте, като за този тревожен факт алармират тъкмо ромските политици. Ако се вярва на Цветелин Кънчев, не е далеч времето, когато необразованите цигани ще станат повече от българите. Кънчев, разбира се, има и рецепта за тази болест и тя е повече достъп до властта на партия „Евророма“.

България през следващите 30 години…

Според проф. Петър Славейков, ръководител на катедра „Регионално развитие“ в СУ „Св. Климент Охридски“:

До 2080 г. циганите в България ще са 3 млн. души, турците 1 200 000, а българите – 800 000. В момента населението на страната реално е 6,7 млн. След 30-40г. циганите ще са мнозинство. София е около 2 млн. души. По-голямата част от населението е концентрирана в 6-7 града. Селата ще изчезнат… Средната възраст в България се покачва. Тя сега е 70г. за мъжете и 77г.. за жените, но ако я сравним с ЕС, ние живеем по-кратко с около 8 г. Българите, които се заселват в САЩ, много бързо забравят родния език. Това е характерно за нашия етнос. Не е престижно да си българин. Но има изказване на Збигнев Бжежински, който казва, че предимството на САЩ е в това, че там бързо успяват да претопят новите емигранти и той си го казва открито. А това става чрез стандарта на живот. Не е престижно да си жител на България, това е истината. В Германия дори и турците, които се отличават със силно развито чувство за принадлежност към турския етнос, някои от тях забравят откъде произлизат.

Нормално е етнос, който стане мнозинство, той да определя правилата.

По данни от дирекция на полицията през 1992г. в България е имало 592 000 души роми. Ромите имат и най-ниска миграционна подвижност по отношение на външната миграция. Изследвайки предишни данни за съотношението между етническите общности у нас и тяхната миграционна подвижност, се оказва, че най-висока миграционна подвижност имат етническите българи – около 11-12%, на второ място са българските турци – с около 8%, а ромите са с 5%.

Ромите се оказват най-големите родолюбци.

Ромите ходят да работят в чужбина, но се връщат в България и внасят парите си в България. А българите остават в чужбина. През 2050 г. ще има 4-5 големи града в България, в които ще живеят българи. Сега най-малко роми има на територията на Габровска област. Факт е, че ромите се концентрират там, където има някаква икономика и те могат с обслужващи дейности да се препитават. В крайна сметка какъвто народът, такива и ромите му. Основният етнос определя законите и правилата.

Обезлюдяването на селата започва още от 50-те години на миналия век. Селските жители се изселват, защото нямат земя, кооперирането води до освобождаване на огромна работна ръка, която се мести да работи в градовете. През 50-те години хората в Трънско например бягат към София и Перник, защото има вече големи заплати, закриват се училищата, а това води до най-големия проблем. Хората мигрират веднага, когато се закриват училища. Българинът държи на образованието, за жалост последните години тази сфера не е приоритет на управляващите правителства, а и самото общество не я изисква като водеща политика. До края на 90-те населението намалява от емиграция, а сега намалява за сметка на отрицателен прираст. За 2012 година имаме 109 000 починали, а родени са едва 69 000. Това е огромен отрицателен прираст.

Вече няма кой да се изселва от страната, защото хората са възрастни.

Населението на България се топи с главоломни темпове. Според данните от последното преброяване за последните 10 години 185 хил. души са напуснали страната без намерение да се завърнат. До 2050 година ставаме под 5 млн. души. Населението намалява с 0,8% на година, което е уникален случай в съвременната история на Европа. България е на 207 място по раждаемост в света и по този показател се нареждаме до страни като Макао. България се нарежда на 8-о място в света по смъртност и в това отношение стоим до страни като Сомалия и Афганистан. Като се прибави и емиграцията, излиза, че намаляваме със 7 души на час.

Що се отнася до икономическото и социалното развитие, очаква ни пълна катастрофа. Ако в момента има около 70% работещи хора в България, къде легално, къде в сивия сектор, то през 2050г. със сегашните темпове ще стане така, че едва 40-45% от хората ще имат работа. Населението ще е крайно застаряващо, неработоспособно, а и не трябва да изключваме фактора на циганската инвазия, тъй като етносът, който ще е най-многолюден, и днес е с най-голяма безработица. Проблемът, който произтича от тези данни, е, че след половин век човешкият капитал, който ни очаква, ще се състои от по-възрастни, по-болни и по-бедни хора. А това реално означава, че държавата ще трябва да заделя все повече пари, за да покрие разходите им. Това са сериозни рискове за националната сигурност.

Интеграция на ромите?

През последните десет години България не е дала почти нищо от държавния бюджет по смислени проекти за интеграция на ромите. За сметка на това разпределя близо 700 милиона лева от чуждестранни донори. Това показва данните за проектите за ромската интеграция в страната от 2005 година досега.

На 11 януари 2019г. министър Каракачанов обяви, че Европа се е провалила с интеграцията на ромите в България.

Държавата се е провалила? Не е държавата, Европа се провали с интеграцията, защото цялата тази интеграция и наливане на пари бяха една показност, харчене на едни средства, едни снимки, едни репортажи, един красив пиар и нищо съществено

https://bit.ly/2ob19er – “Каракачанов се обяви за жертва на дискриминация от циганите”

Каза вицепремиерът след размириците във Войводиново. Три седмици по-късно Каракачанов публикува доста противоречива стратегия за интеграция на ромите, която освен това не съдържа и никакъв финансов разчет за реализацията ѝ. Оказва се обаче, че точно с държавни пари са спонсорирани голяма част от въпросната показност, конференциите, с които обществото свързва ромската интеграция. Западните партньори са отпуснали безвъзмездно на българските власти огромни фондове, които би трябвало да отидат за проекти в сферата на образованието, здравеопазването и комуналното устройство на уязвимите групи. И само от управляващите зависи как тези пари ще се харчат.Фондове, отпуснати с фокус върху ромската интеграция от 2005 година досега, са за близо 690 милиона лева. Точно 97% от тези пари са дадени от ЕС, Норвежкия механизъм и Швейцария. Българското правителство харчи много малко за интеграция, но за сметка на това безцелно – за концерти, кръгли маси и конференции.

За какво е платила България?

През 2005г. България все още не е член на ЕС, но има възможност да използва финансирането по предприсъединителната програма “ФАР”. Държавата прави точно това – изразходва преди всичко парите от ЕС с малко или никакво съфинансиране. Средствата от бюджета са смехотворни на фона на гигантския проблем с образованието, здравеопазването и трудовите навици в ромските гета. През 2005г. България с апломб се включва в т.нар. “Декада на ромското включване”. Това е международна инициатива на “Отворено общество” и Световната банка, която има за цел да поощри редица европейски държави да интегрират ромските общности. Така става ясно, че държавата ни няма никаква ясна идея какво да прави, извън писането на стратегии и доклади. Първият държавен проект през тази година е осъществен от Ташко Танов от Монтана. Той е основал неправителствената организация “Нангле 2000” и е взел 5200 лева, за да обучи ромски лидери на европейско законодателство. Танов е известен джудист. Приблизително същата сума е дадена на “Зелена България” – Самоков да направи видеоконферентна връзка между ромски лидери в България и Унгария. Тренинг и кръгла маса за роми, които е трябвало да се научат да изпълняват националните стратегии и програми, са стрували 35 000 лева. Парите са усвоени от “Демократичния съюз на жените” (по това време с председател Емилия Масларова, бивш социален министър от БСП) и Фондация “Етнопалитра”, която е член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към МС. През този период е разработен и план за действие за равноправно третиране на ромите, който е струвал 150 000 лева. Година по-късно държавата ще усвои още 500 000 евро от ЕС за приблизително същото нещо. За десетте години на Декадата на ромското включване (2005-2015 година) държавата е дала точно 246 000 лева. Първият транш от 116 000 лева е изхарчен на екс за пищната церемонията по откриването на Декадата, провела се в Народния театър “Иван Вазов”. През 2007 г. България влиза в ЕС. По този повод ромската интеграция продължава с концерт в София на цена от 80 000 лева. Държавата и Европейската комисия са си поделили разходите. Същата година от бюджета са отпуснати 50 000 лева за бюлетин за добри практики, конкурс за етническа и верска толерантност и международна конференция. През 2008 година близо 50 000 лева са дадени за една конференция и две кръгли маси. По-голямата част от парите са усвоени от БАН и Министерския съвет.От 2005 до 2009 г. Министерският съвет всяка година е отпускал пари по перо “Съхраняване на културата и самобитността на етническите малцинства”. Това не са пари само за ромите, а за всички малцинства. За пет години са изхарчени 600 000 лева по тази бюджетна линия. Икономическата криза орязва напълно “културния” бюджет за малцинствата.От 2011 година досега държавата дава още 200 000 лева за ромска интеграция. Ето как са раздадени:В периода 2011- 2015 г. на десетина неправителствени организации (НПО) са дадени общо 130 000 лева за дейности по Декадата на ромското включване. Това са пари на държавата, а не на Европа, както твърди Каракачанов. Не е ясно за какво са изхарчени средствата, но те са и твърде малко – по около 2000 лева годишно на организация. След приключването на Декадата финансирането продължава, но с цел изпълнение на националната стратегия за интеграция на ромите. Тази стратегия се изпълнява с по 30 000 лева годишно.

Има и други доста любопитни проекти. През 2015 г. на някого в държавата му е хрумнала идеята да откара група швейцарци в ромското гето в Самоков, за да извършват просветителска дейност. Това е струвало 8000 лева. От данните, става ясно, че държавата е дала за ромска интеграция само около 5 милиона лева за последните 14 години! Това са държавните пари, отпуснати целево за проекти, които в своята съвкупност не са постигнали ефект. Срещу тях стоят 685 милиона лева на европейските донори, чието харчене е координирано пак от държавата. В предишния програмен период ЕС е отпуснал 30 милиона лева за връщане на ромските деца в училищата, за осигуряване на работа, за интеркултурно възпитание на общностите в гетата, за ранна диагностика на онкологични заболявания. Други 14.5 милиона лева са дадени за изграждане на социални жилища, които обаче не са само за ромите. Норвежката програма е отпуснала 54.3 милиона лева за изкореняване на нагласите на ромите за домашното насилие, за тяхното сексуално и репродуктивно образование, стипендии за образование и обучение на полицейски служители. Швейцария е предоставила 14.5 милиона лева за връщане на ромските деца в училищата и превръщането им в професионалисти. Общото финансиране от ЕС, Норвежката програма и Швейцария е било за 111 милиона лева. В настоящия програмен период (до 2020 г.) ЕС отпуска 212 милиона лева за приобщаване към образователната система и ранно включване на всички деца от уязвими групи. Ако България изхарчи парите умно, те могат да се използват уязвимите хора в цялото общество, включително от ромите в гетата, където проблемът с образованието е най-остър. Други 130 милиона лева за “социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”. Отделно има близо 72 милиона лв за интеграция на децата и ранното им включване в обществото. За социални жилища на всички уязвими групи са отпуснати нови 57 милиона лева. Норвежката програма дава други 35.3 милиона лева за образование на уязвими групи, превенция на езика на омразата сред ромските общности и стипендии за образование. Това са общо 425 милиона лева, с които държавата разполага до 2021 година. Всичко това показва, че чуждестранните донори на България не само осигуряват цялото финансирането на ромската интеграция, но и подпомаганите от тях проекти имат практически смисъл, включително образованието и създаването на трудови навици сред ромите в България. Тези пари са дадени за отговорно използване от българската държава, Ако България се провали с половин милиард лева, с които разполага в момента, то вината ще е изцяло на държавата и обществото. А провалът чука на вратата, която дори е наполовина открехната…

Ромската вяра или циганите евангелисти

Евангелизмът, наречен още “евангелско протестантство” е доминиращо течение протестантството по брой вярващи. Те провеждат едни от най-агресивните кампании за приобщаване на нови членове в църквата. При тях присъщото е отричането на догматичната религия с йерархичната й структура, както и личното обръщение към Бог. Множество секти обаче също минават под шапката на евангелизма, обещавайки изцерение и други чудотворни изживявания. На последните избори бяха изобличени евангелски църкви в схема за купуване на над 2000 гласа. В ромски гета.

Евангелистка църква в ромското гето – “Максуда” гр. Варна

Кметове в малките населени места съобщават за този проблем. И преди са се извършвали масови покръствания, но затова са искани разрешение от кметството за провеждане на мероприятието. Вече такива разрешителни не се искат… А покръстванията стават все по-често, заради увеличаването на ромските гета.

През 2016г. в спортната зала на Пловдив се събраха над 6000 души на събитието организирано от „Христос за всички нации”. Преди т. нар. изцеляваща молитва, пасторите, които проповядваха на сцената се заканиха, че ще запалят с „огъня на Иисус Христос” цяла България – от Русе до Благоевград и от София до Варна. Преди сбирката им говорителят на „Христос за всички нации” – адв. Спилков заявява, че всички християнски религии са равнопоставени, а хората сами могат да изберат, в коя църква да отидат след събитието. Подобно нещо обаче не се вижда на събитието. Главният пастор Даниел Коленда прикани хората да се запишат задължително в местната евангелистка църква. Нещо повече, на тази сбирка пасторите слагат в една категория наркоманията, порнографията и религията – визирайки традиционните вероизповедания. Малко след началото на събитието започва и кулминацията – всички пастори излизат от сцената и започват молитвата за изцеление. По-късно излиза момиче на сцената, което заявява, че чувства нечисти сили и дявола в себе си. След като е докоснато от пастор Коленда то се строполява на земята… Събитието е разрешено от Община Пловдив, а нито едно от останалите вероизповедания не реагира на събранието на евангелистите. Има подадени сигнали до НАП, ДАНС и прокуратурата – до момента няма изнесени резултати.

В България функционира “Протестантски алианс”, обединяващ част от съществуващите протестантски църкви. Към него влизат – Методистка (МЦ), Конгрешанска (КЦ), Баптистка (БЦ), Петдесятна църкви (ПЦ) и Българска Божия църква (ББЦ). Алиансът се управлява от главните пастори на църквите, като властта се сменя по ротационен принцип през определен период. Извън “Протестантския съюз” остават църквите – Обединена Божия църква (ОБЦ) и Адвентната църква (АЦ). Те участват в организации на собствените си църкви. Циганските църкви се регистрират към всички официално признати протестантски деноминации. Поради финансовата нестабилност на някои от тях, част от молитвените домове имат статут на клонове на централните църкви. Въпреки това, всяка от църквите се опитва (и по-голямата част от тях успяват) да създаде собствена ниша, в която да управлява колкото е възможно повече църковни тела, брой вярващи и да има доминираща роля в махалите. Освен това, циганските пастори правят опити за самостоятелно регистриране на молитвените домове, които управляват, за да съществуват като самостоятелна религиозна структура. Например проповедникът от град Ямбол има идея да създаде собствена религиозна организация – Евангелски църкви “Духовен лъч”, регистрирана към ОБЦ, или пасторът от град Лом, който също има намерение да регистрира собствената си църква “Синай” и нейните клонове в отделна подденоминационна структура и т.н. През 2002г. се основа и организация на “циганските църкви”, привърженици на петдесятното направление, която бе регистрирана като Неправителствена организация (НПО). Циганските църкви сами определят начина на служение и взаимоотношенията с вярващите, като в една или друга степен се съобразяват към кое религиозно направление принадлежат. Те избират самостоятелно и названието на църковната сграда (преди всичко при църквите от петдесятното течение – ПЦ, ОБЦ и ББЦ и техните разновидности), например – ББЦ “Менолит”, “Християнска Обединена Божия църква”, “Шалом”, БЦ “Ветил”, БЦ ”Синай” и мн. др. Използват се названия от Библията. По този начин се демонстрира стремежът за самостоятелност на проповедника и на ръководения от него молитвен дом. Останалите храмове използват като наименования името на деноминацията, към която са регистрирани, например – Евангелска Петдесятна църква, Българска Божия църква, Баптистка църква, Методистка църква и т.н.

https://bit.ly/2VkFcp7 – Участие на Антон Станков в “Шоуто на Слави”

Антон Станков (бивш правосъден министър) обяснява, че конфликтът в село Гърмен между българи и роми – има няколко посоки: Може да бъде разгледан като етнически – българи/цигани, може да бъде разгледан като религиозен – християни/мюсюлмани, като въпросните цигани са евангелисти, може да се разглежда и като политически – хубава теза, че това са битки на крилата в ДПС.

За него изводът от случващото е, че държавата бездейства…

Евангелистките църкви бързо се разрастват в общността от цигани, заради ниската култура за критично мислене причинена от бедността и психологията на обитаващите гетата. Там държавата няма абсолютно никакво влияние (особено в България, където институциите поначало са изключени и извън всякакъв работен режим).

Правителството не ни помага, затова Бог е единствената възможност за бедните

В общностите във гетата, където държавата няма присъствие, евангелистките църкви набират членове отчасти чрез предлагане на социални услуги като – образование, сигурност и икономическо развитие. Възходът на евангелистките църкви, които имат консервативно гледище за контрола на раждаемостта, аборта и други социални въпроси задава мирогледа на ромското население и в крайна сметка с течение на времето започва да упражнява почти пълен контрол над дейностите на членовете й.

Отсъствието на държавата

В гетата делът на евангелистите става все по-голям – понякога около 50 процента. Хората в гетото се борят със сериозни въпроси като стигматизацията, насилието и бедността. Неспособността на държавата да се справи адекватно с тези въпроси позволи на църквите да се разраснат и да достигнат до хората.

Тъй като почтк 10 процента от жителите на големите градове в България живеят в неформални гета състоящи се от роми, нарастващото влияние на евангелистите върху работещите бедни, се е превърнало в политическа власт, която се проявява най-отчетливо по вреве на избори. Евангелските църкви не просто предлагат религиозни услуги в гетото. Те адресират и социални въпроси, с които се сблъскват ромите.

В Столипиново, гето с общо население около 300 000 души (по неофициални данни), има над 15 евангелистки църкви.

Чувство за принадлежност

Част от привлекателността на евангелистките църкви за обитателите на гетото са усещането, че принадлежат към общност и сигурността, казват последователи. Това, което светът не може да им даде, им го дава църквата. Дава им неща, които физическият свят не може да им предложи…

Вашият коментар