Mysterium Cosmographicum


Не си задаваме въпроса каква полезна цел има в пеенето на птиците, тъй като от песента те извличат удоволствие и са създадени именно за да пеят… По същия начин не би трябвало да се питаме защо човешкият разум се затормозява с опити да проумее тайните на Циците… Разнообразието на явленията в природата е толкова голямо, а скритите в женския бюст съкровища – толкова богати, именно с оглед винаги да има какво да подхранва човешкия разум.

Mysterium Cosmographicum“ – свободен превод

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of