Въглеводородите – по Артър Кларк


Колко е химично, химическото чистене?


Както ви е известно, някои вещества като сол или захар се разтварят и като че ли изчезват, ако ги поставим във вода. В действителност става следното. Твърдата сол или захар се разпада на единични молекули (или части от молекулите), които след това се смесват напълно с водата. Поради тази причина се казва, че солта и захарта са разтворими във вода. Въглеводородите са неразтворими във вода. Ако например разбъркаме бензин и вода и след това ги оставим да стоят спокойно, те отново се разделят и образуват два слоя (бензиновият слой е отгоре, защото като всички въглеводороди и въглеводородни смеси той е по-лек от водата). Водните и въглеводородните молекули имат различни електрични свойства. Тези свойства зависят от електроните в различните атоми, които изграждат молекулата. Електроните са частици, които са много по-малки от атомите и се намират в самите атоми. Ако електроните са равномерно разпределени в цялата молекула, електричните свойства са като тези на въглеводородите. Ако пък са неравномерно разпределени, електричните свойства са като тези на водата. Веществата с молекули с електрични свойства, подобни на водата, се разтварят във вода, но не се разтварят във въглеводороди. Вещества, чиито молекули имат електрични свойства, подобни на свойствата на въглеводородите, се разтварят във въглеводороди, но са неразтворими във вода. Или както се казва, „подобни се разтварят в подобни“. Противоположностите не се привличат. Солта и захарта имат електрични свойства, които са подобни на свойствата на водата. И те се разтварят във вода. Мазнините и маслата в хранителните продукти са сред съединенията, чиито молекули имат електрични свойства като тези на въглеводородите. Те се разтварят във въглеводороди. Твърде често върху дрехите, покривките за маса или други тъкани стават петна от мазнина. Чистенето с вода няма никакъв ефект. Трябва да се използва въглеводород или някакво подобно съединение. Нещо повече, използваният въглеводород не трябва да остава като петно (и да има миризма). Умението се състои в използването на нефтени фракции, съставени от молекули с възможно най-къси въглеродни вериги. Тогава след отстраняването на петното въглеводородните молекули, които са все още в тъканта, се изпаряват бързо и излитат, като не оставят никаква следа. Най-леката нефтена фракция с най-малки молекули е, както вече бе споменато, петролевият етер. (Може би той ти е познат повече с названието „бензин“. Това название обаче не е подходящо. Съществува едно друго, още по-важно вещество, наречено „бензол“ и двете не бива да се бъркат). Бензинът се използва най-често при почистване на петна в домашни условия. Тъй като при това почистване не се използва вода, а петролев етер, то се нарича химическо чистене. Главната опасност, свързана с това, е фактът, че той е по-възпламеним и от бензина. Винаги съществува опасност от пожар или експлозия, да си знаеш…

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of