Фалшивите будители…

Наскоро, публикация на стената във Фейсбук, на мой близък ми привлече вниманието: “Лечителят Саркис Инджиян спасява от рак в последен стадий”

https://bit.ly/2BfQYb2 – въпросната статия

Разбира се източникът, както и заглавието веднага събуждат почти истерично недоумение в мен, как възрастни хора имащи претенции за сравнително устойчив разум – се поддават на непроверена и очевидно фалшива информация да обземе вниманието им, дори мислите им…

С цел, да бъда достатъчно красноречив и въоръжен с доказателства за липсата на каквато и да е било истина в споделената от моя близък статия и желание от моя страна да му го разясня – направих съвсем кратко проучване за въпросния Саркис Инджиян, който освен всичко останало, се оказа и част от една:

– научна академична общност –

абсолютно фиктивна, създадена в Русия с цел единствено чрез фалшиви научни дипломи да печели средства от държавата, която в опита си да развива науката, подпомага академичните среди с апетитни възнаграждения…

Та, докато с възмутен ум извършвах проверка в официални източници (които съм прикрепил към всяка една част от статията надолу, ако някой иска да я оспори) – се оказа, че да имаш фалшива диплома от фалшив университет за българското академично съсловие е нещо свсем нормално и дори личности заемащи върхови позиции в български университети, библиотеки и т.н. професори, доценти и доктори – гордо се пъчат с диплома от университета, чиито випускници са и 90% от врачките, медиумите и народните лечители в България –

“Международната академия по информатизация към ООН”…

Въпросния Саркис Инджиян е ученик на скандалния руски сектант Борис Золотов – (повече за Золотов във видеото на Валя Ахчиева отдолу, а на по-късен етап ще пусна и отделна статия която сбирам към този момент – там нещата са потресаващи и пряко застрашават човешки животи)

Сектата на Борис Золотов

Според самия “лечител” той е завършил “Академия по насрещни проблеми” в Москва за “работа с енергия и отпушване на чакри” (въпроснота академия всъщност е напълно виртуална и там се обучават главно руски “лечители’ като напоследък румънски, български и сръбски псевдо народни лечители, гордо парадират с дипломи от това виртуалното учреждение, чиито издаване всъщност изисква единствено заплащане на съответната сума, без да се возш каквото и да е обучение и т.н.)

Също според самия него, той член-кореспондент на “Международната академия по информатизация към ООН”.

Това е структура, която всъщност няма нищо общо с ООН (Организация на Обединените Нации) и е силно критикувана в Русия от научната общност от академици.

(http://www.ng.ru/science/2003-02-12/1_academician.html)

Ето и информация за тази т.н. “Международна академия по информатизация”

„Академията за информатизация на СССР“ е регистрирана през 1990 г. като малко предприятие (сдружение). След разпадането на СССР, през 1992 г. то се пререгистрира в “Международната академия по информатика”. От 1994 г. тя има статут на асоциирана неправителствена организация към Департамента за обществена информация на ООН, а от 1995 г. има общ консултативен статус с Икономическия и социален съвет на ООН.

Този статус предполага достъп до документи на ООН и участие в конференции и консултации, но – това не означава включването му в системата на ООН и не дава на такава организация или служители право на привилегии, имунитети или специален статут! (информацията за “Международната академия по информатизация към ООН” дори не присъства на официалния сайт на ООН)

Защо е всичко това?

От 1 януари 2003 г. правителството в Русия, увеличава 5 пъти заплатите на пълноправни членове и членове-кандидати на Руската Академия на Науките (РАН). Заплатата за званието академик на РАН вече е 20 хиляди рубли, а заплатата за званието на съответния член е 10 хиляди рубли. Тази заплата обаче, може да се получи и без да си положил рез научен труд! Според данните, предоставени ни от Центъра за научна и правна информация на Министерството на правосъдието на Руската федерация, днес в Русия – 81 обществени организации, които имат думите „академия на науките“ в името си, са официално регистрирани в Русия.

Според Владимир Трайнев, президент на Международната асоциация на неправителствените академии на науките (MANAN) – „Често се нарушава съществуващата система за присъждане на академични звания. Има дори своеобразна конкуренция между отделните академии за присъждане на академични звания на хора с ръководни постове в правителството и неговите ведомства, министри и т.н. Някои от тях имат между 7 и 10 дипломи на академици от различни обществени академии!

Трайнев продължава – “Само малък брой публични академии, регистрирани в Министерството на правосъдието на Руската федерация, отговарят на изискванията за академиите на науките, въпреки че те функционират не само като обществени организации, но и се наричат„ Академия”. От тях само 18 са регистрирани в Министерството на правосъдието. Останалите по същество са комерсиални, ненаучни асоциации… “

Как се става “академик”?

Всичко е много просто: попълвате стандартния формуляр на уебсайта на академията, изпращате го, изчаквате потвърждение и подробности, как трябва да заплатите определена сума. Остава само да изчакате да ви бъде изпратена диплома.

Още през 1999 г. Валери Козлов, заместник-министър на общото и професионалното образование в Русия и член на Висшата атестационна комисия (ВАК), отбелязва: „Някои от тези академии се обединиха в Международната асоциация на недържавните академии на науките и организираха своя собствена паралелна система за сертифициране на научни и педагогически работници. Те създадоха свои дисертационни съвети, които, както разбирам, се провеждат на платена основа и по опростени правила … Лица, които са получили недържавни дипломи на кандидати, доктори на науките и професионални звания. Неизвестни хора започват да претендира за комисионни и заплащане, които се предоставят на притежателите на публични документи в академичните среди. Размахвайки академични сертификати и дипломи…

Сега тя се превръща в масово явление. Председателят на Висшата атестационна комисия на Министерството на образованието и вицепрезидент на Руската академия на науките, Генадий Месяц твърди, че притежателите на фалшиви дипломи често ги предоставят като държавни дипломи и дава за пример как се придобива фалшива академична степен:

Едуард Евреинов, първи вицепрезидент на Международната академия за информатизация, беше удостоен със званието „Световният старейшина в областта на разпределената обработка на информация“.

Именно на тази академия е почетен член и въпросния Саркис Инджиян.

Организацията е остро критикувана от редица представители на научната общност. Тя е обвинена в разпространение на псевдонаука. Други изследователи обръщат внимание на факта, че организацията се занимава с продажбата на дипломи на „академици“, присвояването на научните постижения на кандидатите и академични степени, които не са признати от официалните структури. Темата на дисертациите може да бъде например – промяната на диетата в армията, решаването на проблема с обезлюдяването и липсата на храна чрез преместване в енергийно безопасни зони на леглата в казармата , както и въвеждането на вегетарианска диета и провеждане на няколко пъти на ден занятия по медитация.

Председателят на Комисията за борба с псевдонауката и фалшификацията на научните изследвания, академик Кругляков отбеляза: “Международната академия по информатизация (бившата московска градска администрация) подрежда специалисти в сто и една специалност. Сред тях, разбира се има „астрология” и „уфология“, „екстрасензорно усещане, телепатия, телекинеза и други нематериални явления“ и т.н.

В заключителната декларация на Международната конференция “Тоталитарните секти – заплахата от религиозен екстремизъм”, проведена в Екатеринбург през декември 2002 г. под егидата на пълномощният представител на президента на Русия, във федерален окръг Урал и организирана от в Екатеринбургската епархия на Руската православна църква – “Академия по насрещни проблеми” е включена в списъка на “разрушителни тоталитарни секти и групи, имащ значителен брой членове в тях”. http://orthodox.etel.ru/2002/47/11sekty.shtml

В “академичните” среди на България

 • Ужасно е, че директорът на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” – доц. д-р Красимира Александрова, е избрана за действителен член на фалшивата “Международната академия по информатизация към ООН”. Като с гордост се отбелязва, че дипломът и сертификатът, удостоверяващи това решение, пристигат в навечерието на 11 май, патронния и професионален празник на НБКМ (http://www.nationallibrary.bg/wp/?p=5858)
 • Проф. дпн Дина Муфтаховна Джусубалиева (Република Казахстан) – академик на Международната академия по информатизация към ООН и Световния информатизационен парламент –  е удостоена от Академичния съвет на БСУ (29.03.2013 г.) с почетното звание „Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет” за особени заслуги в междууниверситетските отношения, развитието и утвърждаването на сътрудничеството в областта на учебната и научноизследователската дейност.(https://www.bfu.bg/bg/profesor-dpn-dina-muftahovna-dzhusubalieva)
 • Професор Васил Метев – физик – един от основателите на филиала на Софийския университет в Благоевград, днес Югозападен университет “Неофит Рилски”.(http://museum.issp.bas.bg/m01-page2-051.html)
 • Стоян Янкулов-Стунджи – колективен член на Международната Академия по Информатизация при ООН награден със златна статуетка за изключителен принос в областта на изкуството и представянето на българската култура по света. (http://www.stoyankoulov.com/new/public/biography/)
Стунджи го изпратихме и на Евровизия, а тук на среща с президента обсъжда новостите в издаването на сертификат за “колективен член” във фалшива академична общност
 • Проф. Александра Куманова – библиограф, библиографовед, философ, когнитолог, доктор на педагогическите науки, действителен член на “Международната академия по информатизация при ООН”, Арктическата академия на науките, Ноосферната академия на науките.(https://www.libsofia.bg/page/posts/bdquogloria-bibliospheraerdquo-vv-filial-bdquostudentskildquo-4777.php)
 • Проф. д.ик.н. Анна Недялкова – Президент ВСУ “Черноризец Храбър”
  (https://bit.ly/2IPfeoE)
 • Асен Богданов професор и академик – който е забъркан и е част от черния списък с нелегални университети в България, даден от Министерство на образованието на прокуратурата. https://bit.ly/35Al9YE
  (http://www.ite2002.narod.ru/index_2.htm)
 • Мариана Везнева – архитект и учен-изследовател (https://bit.ly/2BbfdYf)
Награди, почести и сертификати на конвейер …

Както и около стотина екстрасенса, медиума, феномена, народни лечители и т.н. хора с меко казано “налудничаво отношение” към реалния свят, които гордо парадират с “академичното” си звание дадено им от откровено фалшивата “Международната академия по информатизация към ООН”. В това число със сигурност още много професори, доктори, академици и обществени фигури за които просто нама налична информация в електронен вид…

Жалка работа.

Оказва се, че голяма част от академици на ръководни постове в български университети – в миналото, но и към настоящия момент – са носители на “дипломи и сертификати” издадени от една фалшива структура, създадена единствено с цел печалба, която по нищо не се различава като структура от една обичайна секта. Тези хора на “науката и образованието” помагат да се легитимира псевдо науката като част от реалната научна общност, което до голяма степен изяснява ширещата се безконтролно научна неграмотност и тъпота в българското общество.

След като директорът на Националната Библиотека гордо позира с диплома от академия нямаща нищо общо с науката и е низвергната дори и от днешното корумпирано правителството в Русия (и обявена от Руската църква за “образователна секта), а ръководни кадри в едни от най-активните университети в България като ВСУ “Черноризец Храбър” и Бургаски Свободен Университет – имат в трудовата си характеристика дипломи от нелегални университети – нима очаквате възраждане на българската наука? Въз основа на какво от всичко това, някой би очаквал подобрение на жизнения стандарт въобще, след като образованието е градивна част в едно общество, а при нас до огромна степен то е фалшиво?

Към всичко това е необходимо да се отбележи, че разходите на БАН за 2018г. според отчета им са в размер 141 569 831 лв. – като от тези разходи, 83 075 800 лв. са за заплати, стипендии, пожизнени възнаграждения на академици и член-кореспонденти… (https://bit.ly/2q7flWa)

Гьоте: “Суха теория приятелю, и дървото на живота е великолепно зелено!”

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of