За квантовата орис

Из наръчника по астрофизика “Яки цици на квадрат”, за начинаещи

Квантовата орис на Цицомана, деформира пространство-времето до такава степен, че се образува черна дупка чрез, която може да видиш бъдещето си от другата страна на неутронните звезди през 2020г. Предвид, че говорим единствено и само за гравитационно колабиралите компактни обекти, като към възможна астрофизическа реалност.

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of