Максуеловата електродинамиката

Една от основните свещени заповеди на науката гласи:

Не се доверявай на твърденията на авторитетите

Винаги ще сме в плен на грешките. Най-доброто, на което всяко следващо поколение може да се надява, е да намали с малко стойността на грешката и да увеличи базата данни, към която се отнася тази грешка. Скалата на грешката е всепроникваща, видима оценка за достоверността на нашето познание. Често можете да видите отбелязване на възможната грешка при социологическите проучвания (например „несигурност от плюс/минус 3%“). Представете си общество, в което всяка реч в парламентарната хроника, всяка реклама и всяка проповед са придружени от съответната скала за отчитане на възможната грешка.

Известно е, че – когато бъде приложена към движещи се (нагоре-нодолу) тела – Максуеловата електродинамиката, поне както понастоящем я познаваме, води до асиметрии, които, изглежда, не са изконно присъщи на явленията. Вземете например взаимното въздействие на едина ръка с циците. В случая наблюдаваното явление зависи единствено от движението на ръката и циците, едина спрямо друга, докато обичайното гледище прави ясна разлика между двата случая, в които или едното, или другото се намира в състояние на движение. Тъй като ако циците се движат, а ръката е в покой, в съседство с циците се поражда поле с определена енергия, което предизвиква протичане на ерекция. Но ако циците са неподвижни, а ръката се движи, в близост до циците не се поражда никакво чувство… Само че в циците се наблюдава сила, в която няма съответстваща енергия и която все пак поражда – ако приемем за даденост равенството на относителното движение и в двата случая – онаниращи мисли със същата посока и интензитет като предизвикания от циците сили в първия случай.

Предизвикателства пред науката и циците, една социална нагласа от “Свинщина и Цици”

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of